Výbor České sklářské společnosti

Předseda výboru

Ing. Petr Beránek
Pod Hvězdárnou 210/5
415 01 Teplice
tel.: +420 417 570 389
mobil: +420 777 798 593
e-mail: petr.beranek@centrum.cz

Místopředseda výboru

Prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc
Univerzita Pardubice
Náměstí Čs. legií 365
532 10 Pardubice
tel.: +420 466 037 166
mobil: +420 739 657 156
e-mail: ladislav.koudelka@upce.cz

Vědecký tajemník

Prof. Ing. Aleš Helebrant CSc.
Vysoká škola chemickotechnologická v Praze
Technická 5
166 28 Praha 6
tel.: +420 220 444 022
fax.: +420 220 444 350
mobil: +420 737 340 102
e-mail: ales.helebrant@vscht.cz

Tajemník

Ing. Jiří Matura
Sekretariát České sklářské společnosti
Arbesova 66a
466 04 Jablonec nad Nisou
mobil: 777 302 977
e-mail: matura.kokonin@seznam.cz

Členové výboru

Prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D.
Rudolf Hais
Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.
Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Ing. Ota Hujer
Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.
Jan Kubát
MgA. Martina Kulhavá
akad. soch. Zdeňka Laštovičková
Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
Ing. Jan Macháček, Ph.D.
Ing. Ivo Matoušek, Ph.D.
Prof. Ing. Petr Mošner, Dr.
Marek Novák, MBA
Ing. František Novotný, CSc.
PhDr. Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
Ing. Josef Smrček