Česká a slovenská konference o skle 2022 / The Czech and Slovak Conference on Glass 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi informovat vás o tom, že Česká a slovenská konference o skle, plánovaná na 12.–13. listopadu 2020 v Praze, byla přesunuta na rok 2022. Věřím, že přesunutí, které bylo vynuceno vnějšími okolnostmi, nezpůsobí nikomu žádné problémy a povede nakonec k setkání, které svou kvalitou všechny účastníky uspokojí.

Za organizační výbor konference

Ondrej Gedeon

 

PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME / DETAILS IN PREPARATION

24.–25. 2. Seminář doktorandů online: Anorganické nekovové materiály 2021 / Seminar for PhD Students online: Inorganic Non-metal Materials 2021

Tradiční seminář doktorandů na Ústavu skla a keramiky VŠCHT Praha spolupořádá ČSS. [web]

Traditional seminar for PhD students at the Institute of Glass and Ceramics at the University of Chemistry and Technology, Prague, co-organized by the Czech Glass Society. [web]