Schůze výboru ČSS 10. září 2021, Mělník

Výbor České sklářské společnosti, z. s. se po více jak roční přestávce způsobené pandemií Covid-19 sešel na své řádné schůzi v kongresovém centru v Mělníku. Projednal aktuální agendu a jednal o budoucích plánech spolku. 

The Committee of the Czech Glass Society, after more than a year break caused by the Covid-19 pandemic, held its regular meeting in the Congress Centre in Mělník. It discussed the current agenda and discussed the future plans of the Society.

Členská schůze ČSS 2021

 

P O Z V Á N K A

na členskou volební schůzi České sklářské společnosti

dne 15. října 2021 od 10:00 hodin v sále č. 318 v budově Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), Novotného lávka 5, Praha 1 – Staré Město

(jedná se o tzv. náhradní zasedání, neboť členská schůze ČSS sezvaná na 10. září 2021 nebyla usnášeníschopná) 

Česká a slovenská konference o skle 2022 / The Czech and Slovak Conference on Glass 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi informovat vás o tom, že Česká a slovenská konference o skle, plánovaná na 12.–13. listopadu 2020 v Praze, byla přesunuta na rok 2022. Věřím, že přesunutí, které bylo vynuceno vnějšími okolnostmi, nezpůsobí nikomu žádné problémy a povede nakonec k setkání, které svou kvalitou všechny účastníky uspokojí.

Za organizační výbor konference

Ondrej Gedeon

 

PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME / DETAILS IN PREPARATION

24.–25. 2. Seminář doktorandů online: Anorganické nekovové materiály 2021 / Seminar for PhD Students online: Inorganic Non-metal Materials 2021

Tradiční seminář doktorandů na Ústavu skla a keramiky VŠCHT Praha spolupořádá ČSS. [web]

Traditional seminar for PhD students at the Institute of Glass and Ceramics at the University of Chemistry and Technology, Prague, co-organized by the Czech Glass Society. [web]