Výbor České sklářské společnosti

 

Výbor České sklářské společnosti, z. s.

zvolený členskou schůzí spolku dne 15. 10. 2021 na období 2021–2024

 

Předseda výboru

Ing. Petr Beránek

Místopředseda 

Prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.

Vědecký tajemník

Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.

 

Členové výboru

Prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D. et DSc.

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.

Doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.

Doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.

Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.

Ing. Jiří Kočárek

Jan Kubát

Prof. Ing. Marek Liška, DrSc. et Dr.h.c.

Ing. Jan Macháček, Ph.D.

Ing. Ivo Matoušek, Ph.D.

Prof. Ing. Petr Mošner, Dr.

Marek Novák, MBA

Ing. František Novotný, CSc.

PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.

Ing. Josef Smrček, CSc.

Ing. Jiří Tesař

 

Revizní komise ČSS

zvolená členskou schůzí spolku dne 15. 10. 2021 na období 2021–2024

Předsedkyně

Jana Hurníková

Členové

RNDr. Jan Kořenský

Ing. Tomáš Stloukal

 

Organizační tajemník ČSS 

nevolená funkce; jmenován k 1. 11. 2020

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.