Česká a slovenská konference o skle 2022 / The Czech and Slovak Conference on Glass 2022

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi informovat vás o tom, že Česká a slovenská konference o skle se bude konat ve dnech 9.–11. listopadu 2022 v Praze

Věřím, že vnější okolnosti již nezpůsobí žádné další problémy a vše povede nakonec k setkání, které svou kvalitou účastníky konference uspokojí.

Za organizační výbor konference

prof. Ondrej Gedeon

https://czech-glass-society.cz/konference2022

Česká a slovenská konference o skle je tradiční konferencí, jejímž cílem je zprostředkovávat společenská a odborná setkávání mezi členy České a Slovenské sklářské společnosti a dalšími zájemci o sklářskou tematiku. V rámci svého odborného programu představí hlavní směry sklářského výzkumu a vývoje a poskytne platformu pro komunikaci mezi skláři z akademické i průmyslové sféry. Součástí konference bude i společný program s Asociací sklářského a keramického průmyslu, kde budou diskutovány aktuální problémy v průmyslu a školství.

Dear colleagues,

Let me inform you that the Czech and Slovak Glass Conference will be held in Prague on 9–11 November 2022. 

I believe that external circumstances will not cause any further problems and will ultimately lead to a meeting that will satisfy all participants with its quality.

On behalf of the Conference Organizing Committee

Prof. Ondrej Gedeon

https://czech-glass-society.cz/konference2022

The Czech and Slovak Conference on Glass is a traditional conference aimed at facilitating social and professional meetings between members of the Czech Glass Society and Slovak Glass Society and others interested in glass. Within its professional programme, it will present the main directions of glass research and development and provide a platform for communication between glassmakers from both academia and industry. The conference will also include a joint programme with the Glass and Ceramics Industry Association to discuss current issues in industry and education.