Česká a slovenská konference o skle 2022 / The Czech and Slovak Conference on Glass 2022

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi informovat vás o tom, že Česká a slovenská konference o skle se bude konat ve dnech 9.–11. listopadu 2022 v Praze

Věřím, že vnější okolnosti již nezpůsobí žádné další problémy a vše povede nakonec k setkání, které svou kvalitou účastníky konference uspokojí.

Za organizační výbor konference

prof. Ondrej Gedeon

https://czech-glass-society.cz/konference2022

HOT! HOT! HOT!

Srdečně zveme na excelentní výstavu v Národním technickém muzeu v Praze, která popisuje cestu skla, keramiky a porcelánu od surovin, přes nástroje a vybavení až po výrobky na příkladech současné nabídky v příslušných oborech. Výstava vznikla u příležitosti Mezinárodního roku skla 2022 a k 30. výročí založení Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. 

Členská schůze ČSS 2021, Praha / The Membership Election Meeting of the Czech Glass Society

 

Členská volební schůze České sklářské společnosti

se konala dne 15. října 2021 v budově Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), Praha 1 (jednalo se o tzv. náhradní zasedání, neboť členská schůze ČSS sezvaná na 10. září 2021 nebyla usnášeníschopná) 

Přítomní členové ČSS tajnou volbou zvolili na období do příští volební schůze (2024) nový výbor a revizní komisi spolku. Předsedou ČSS zůstává Ing. Petr Beránek, místopředsedou prof. Ladislav Koudelka a vědeckým tajemníkem prof. Aleš Helebrant.

PDF icon ČSS_ČlenskáSchůze_2021_Zápis.pdf (54.38 KB)

The membership election meeting of the Czech Glass Society was held on 15 October 2021. 

The members of the Society elected by secret ballot a new committee of the Society for the period until 2024. The chairman of the Society remains Ing. Petr Beránek, Vice-Chairman Prof. Ladislav Koudelka and Scientific Secretary Prof. Aleš Helebrant.

Schůze výboru ČSS 10. září 2021, Mělník / The Committee of the Czech Glass Society Meeting

Výbor České sklářské společnosti, z. s. se po více jak roční přestávce způsobené pandemií Covid-19 sešel na své řádné schůzi v kongresovém centru v Mělníku. Projednal aktuální agendu a jednal o budoucích plánech spolku. 

The Committee of the Czech Glass Society, after more than a year break caused by the Covid-19 pandemic, held its regular meeting in the Congress Centre in Mělník. It discussed the current agenda and discussed the future plans of the Society.

Pages